Dearest Fans,

Nubhan ketika di Konsert Muzika Aktif di mana rakaman telah dilakukan di Sunway Lagoon dan telah disiarkan di saluran 180 Muzik Aktif. Selamat menonton!

Categories: ,